Kennel Snow Wood
 Tuomo Kotasaari

 

 

  Historia englannissa

   

Käyttölinjan koirien historiaa voidaan seurata Englannissa 1000 vuotta taaksepäin. Osa Walesilaisen kuninkaan vuonna 900j.kr. säätämien lakien muistiinpanoista on säilynyt ja niissä on kerrottu spanieleita käytetyn metsästyskoirina. Nämä koirat on myös kuvailtu tarkkaan muistiinpanoissa. Tri Johannes Caius kirjoitti 1670, että nämä spanielit eivät todellakaan ole muuttaneet tyyppiään vaan metsästäjät edelleenkin kasvattivat samoja oikean tyypin koiria. Tri. Caiuksen päivistä vielä 200 vuotta eteenpäin ei ollut koiranäyttelyitä turvaamassa oikean tyypin säilymistä, mutta ilman koiranäyttelyitäkin spanielit säilyttivät oikean tyypin ja käyttöominaisuutensa.

1800 luvulla alettiin pitää koiranäyttelyitä myöskin metsästyskoirilla. Aluksi siitä ei ollut mitään haittaa koska kaikki metsästyskoirat, jotka kävivät koiranäyttelyissä olivat myös käyttökoiria. Jonkin aikaa myöhemmin metsästyskoiria alettiin pitää muidenkin syiden takia kuten seurakoirina ja näyttelykoirina. Tällöin tyypin hajontaa alkoi esiintyä. Jotkut kasvattivat näyttelykoiria välittämättä käyttöominaisuuksista, toiset taas eivät olleet kiinnostuneita näyttelyistä vaan kasvattivat koiria käyttöominaisuuksia silmälläpitäen. Niinpä meillä on nyt kahta tyyppiä spanieleita: näyttely- ja käyttötyyppi.

Metsästyskokeita spanieleille on pidetty vuodesta 1899  lähtien. Nyt kasvatettavat käyttölinjan spanielit muistuttavat ulkonäöltään paljon enemmän niitä spanieleita, joita on kuvattu vanhoissa kirjoituksissa ja n.200 vuotta vanhoissa maalauksissa kuin ns. näyttelyspanielit. Alkuaikoina jotkut yrittivät kasvattaa dual purpose (monikäyttö) spanieleita. Englanninspringerspanieleissa onnistuttiin kasvattamaan kolme kaksoisvaliota muissa spanieliroduissa ei yhtään. Tämä on hyvä esimerkki siitä että nämä linjat on pidettävä tulevaisuudessakin erillään.

 

 

Takaisin aloitussivulle